Inloggning


Skriv ut
PDF

PuL och Cookies

Information om cookies

Nya bestämmelser från och med den 1 juli 2011.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Vad är syftet med bestämmelsen om kakor?

Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Kakor kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som en användare lämnar efter sig när han eller hon surfar på nätet.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att samla information i den mån du ger tillåtelse till detta samt för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

På Smyckefynd används cookies för funktioner som inloggning, formulärhantering (kontakt) samt för butiksdelens funktioner.

Om du inte vill tillåta cookies kan du blockera dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Du hittar information om hur du ändrar inställningar antingen via tillverkares/leverantörs hemsida för din webbläsare eller via huvudmenyn i webbläsarfönstret under "Hjälp".

Smyckefynd kan när som helst revidera denna webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna webbplatspolicy eller webbplatsen i övrigt är du välkommen att kontakta oss:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du kan får mer information på  webbplatsen för Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen).

Frågor och svar om kakor för användare

Frågor och svar om kakor för webbplatsinnehavare

Personuppgiftslagen (PuL) - Publicering på Internet

Smyckefynd är registeransvarig och sparar uppgifter i enlighet med PuL:

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

  • a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
  • b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
  • c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
  • d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
  • e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
  • f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
  • g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,
  • h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
  • i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vad får man lägga ut på webben?

(källa: Datainspektionen)

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även publicering på Internet.

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras på webbplatsen är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns i löpande text på webbsidan anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

Ostrukturerad behandling av personuppgifter

Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot intresset av att publicera uppgifterna.

Strukturerad behandling av personuppgifter

När personuppgifter är ordnade i register eller databaser eller på annat sätt så att man enkelt kan söka fram eller sammanställa dem är huvudregeln att hela personuppgiftslagen ska tillämpas. Det finns dock en rad undantag:

Grundlagsskydd

Personuppgiftslagen gäller inte när personuppgifter publiceras på webbplatser med grundlagsskydd, till exempel massmedieföretags webbplatser eller webbplatser med utgivningsbevis. Mer information finns på Radio- och TV-verkets webbplats.

Samtycke

Om den registrerade - den som personuppgifterna avser - har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara hur den registrerade kan uppleva publiceringen. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! Om du är osäker är det en god regel att inhämta samtycke.

Känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke.

Journalistiska ändamål

Den som publicerar personuppgifter uteslutande för journalistiska ändamål behöver bara uppfylla säkerhetsreglerna i personuppgiftslagen. Detta undantag från personuppgiftslagens övriga regler är vidsträckt, det omfattar all publicering med ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om frågor av betydelse för allmänheten. Däremot gäller undantaget inte uppgifter av rent privat karaktär.

Undantag från personuppgiftslagens övriga regler gäller också uppgifter som behandlas uteslutande för konstnärligt eller litterärt skapande.

Tillämpning av PuL på Smyckefynds webbplats

När du kontaktar oss via vår webbplats så innebär det att dina uppgifter sparas i en databas för vidare behandling. Dina uppgifter används endast av Smyckefynd och vidarebefordras inte till tredje part. Vi sparar uppgifterna för bland annat marknadsföringssyfte och för de ändamål vi har tillåtelse till inom Lagstiftning för verksamheten.

Om du önskar utdrag av registrerade uppgifter, begära rättelse eller att vi tar bort eventuella uppgifter så är du välkommen att kontakta Smyckefynd.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Leverans

posten_bw

Vi skickar din beställning med rekommenderad post. Vi använder Posten som leverantör och du betalar enhetsfrakt oavsett hur mycket du beställer!

Information

Företaget innehar F-skattesedel

Org.nr: 556991-0937
Svema Guld & Silver AB
Smyckefynd
Box 141
521 02 FALKÖPING
info@smyckefynd.se

Nyhetsbrevet

Prenumeration Nyhetsbrev